Fremkalle bilder fremkalling fargebilder digitalbilder digitale bilder foto - FUJI direkte

Personvernpolitikk

Det er viktig for oss at personvernet ditt beskyttes når du bruker nettstedet vårt

Personvernpolitikk


Velkommen til FUJIdirekte

Vi hos FUJIdirekte er glade for at du besøker nettstedet vårt og takker fordi du er interessert i vårt selskap, våre produkter og tjenester. Det er viktig for oss at personvernet ditt beskyttes når du bruker nettstedet vårt. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger på nettstedet vårt under fujidirekte.no i samsvar med gjeldende datavernlovverk, herunder især Personvernforordningen [General Data Protection Regulation] (EU) 2016/679 (GDPR).

Ansvarlig

Behandlingsansvarlig i relasjon til personopplysninger som samles inn gjennom dette nettstedet, er

FUJIFILM Nordic AB
Registreringsnummer
556887-301101

Hantverkargatan 25 B
112 21 Stockholm, Sverige
Tlf.: 80 08 93 30

personvernpolitikk@fujidirekte.no

Innsamling og behandling av personopplysninger

I prinsippet kan du besøke og bruke nettstedet vårt uten å fortelle oss hvem du er. Vi krever ingen registrering. Uten mer informasjon fra deg samler vi inn og behandler kun visse tekniske opplysninger, herunder navnet på din Internettjenesteleverandør, nettsiden du kom fra og sidene du besøker på nettstedet vårt. Denne informasjonen brukes kun med det for øye å besørge nettstedet vårt. Disse dataene analyseres også for statistiske formål, og her er du fortsatt anonym som individuell bruker.

Vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke for å oppfylle en kontrakt eller etter hva som er nødvendig med tanke på våre legitime interesser, herunder for å svare på dine spørsmål og for å tilpasse og forbedre våre nettilbud, produkter og tjenester i samsvar med dine preferanser (Art. 6 (1) (a), (b) og (f) Personvernforordningen [GDPR]).

Personopplysninger samles kun inn hvis du gir oss denne informasjonen, f.eks. for å registrere deg for personliggjorte tjenester, og for å besørge disse personliggjorte tjenestene eller for å behandle dine spørsmål.

Videre er vi i forbindelse med de personliggjorte tjenestene berettiget til å behandle og bruke dine data for annonserings‑ og markedsføringsformål eller for personliggjort besørgelse av tjenester hvis du har gitt ditt samtykke. Hvis du gir ditt samtykke, kan informasjonen du aksesserer når du besøker våre nettsteder, lagres i en brukerprofil for å kunne tilby deg informasjon spesielt personliggjort for deg (f.eks. i form av et nyhetsbrev eller annen markedsføringskommunikasjon). Vi kan og samle inn informasjon om kvaliteten på og resultatet av vår e-postmarkedsføring (f.eks. gjennom å analysere åpnings- eller klikkefrekvens). Du kan tilbakekalle ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden.

Hvis du bruker personliggjorte tjenester, kommer vi til å bruke dine personopplysninger som trengs for å besørge tjenestene så lenge registreringen din varer og deretter så lenge det trengs eller er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. Vi deler dine data med tilknyttede Fujifilm-selskaper for å svare på dine spørsmål, eller hvis det er nødvendig for å besørge tjenestene. Vi skal òg kunne videresende spørsmål vedrørende våre produkter og tjenester til en distributør som er ansvarlig for den relevante produkt‑ eller tjenestekategorien og ‑regionen.

Bruk av nettbutikken vår

Vi samler inn personopplysninger som du gir oss når du legger inn din bestilling, når du kontakter oss, eller når du registrerer deg for en kundekonto i forbindelse med bruken av nettbutikken vår. Typen data vi samler inn, er åpenbart fra datainnsettingsfeltene og opplastingsegenskapene brukt på nettstedet vårt. For å kunne tilby deg informasjon og personlige tilbud kan vi komme til å bruke din kjøpshistorikk og/eller andre samhandlinger med oss for å analysere hvilke tilbud som kan være av interesse for deg. Vi angir for relevante felter og fil typer om informasjonen er frivillig eller nødvendig for bruk av tjenestene våre.

Kunde konto, legge inn en bestilling

Når du registrer deg for en kundekonto, samler vi vanligvis inn navn, e-postadresse og passord. I tillegg kan du gi oss din adresse herunder faktura‑ og leveringsadresse i kundekontoen. Når du legger inn en bestilling, samler vi inn data om varene du har valgt, tilhørende prissettingsinformasjon, bildefiler, informasjon om gavealternativer, tredjeparters adresseinformasjon for levering eventuelle kuponger du vil kunne bruke, din faktura‑ og leveringsadresseinformasjon og den valgte betalings‑ og forsendelsesmetoden. I forbindelse med oppfyllelsen av bestillinger samler vi især inn informasjon om betaling, levering og returer. For å motta nyhetsbrevene våre eller annen markedsføringskommunikasjon, må du sette inn e-postadressen din. Vis samler inn og bruker òg informasjon om dine nyhetsbrev / annen markedsføringskommunikasjonsbekreftelse og bruken av dine informasjonstjenester. I forbindelse med kundetjenestene våre, kan det hende vi samler inn og bruker annen informasjon om spørsmål du kan hende har og vår håndtering av dem, herunder eventuell, relatert korrespondanse.

Vi bruker informasjonen du har gitt for å behandle din bestilling og for å svare på andre spørsmål. Etter komplett oppfyllelse av kontrakten, blir dine data lagret inntil utløpet av de lovbestemte oppbevaringsperiodene i henhold til gjeldende lovverk og handelslovverk. Personopplysningene din kommer kun til å bli brukt for andre formål hvis du har gitt ditt samtykke til bruken av personopplysningene dine, hvis vi er autorisert til eller pålagt å bruke personopplysningene dine for lovbestemte formål, eller hvis vi forbeholdt oss retten til å bruke personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovverk og som ellers beskrevet nedenfor.

Hvis du har opprettet en kundekonto, lagrer vi dine data så lenge som du har din kundekonto. Du skal når som helst kunne få kundekontoen din slettet. Send oss en beskjed til kontaktene angitt nedenfor. Hvis kundekontoen din slettes, lagrer vi kun de relevante dataene som trengs for å oppfylle en kontrakt eller i den utstrekning som er tillatt eller pålagt i lovverket.

Under din kundekonto kan du administrere dine kontaktdata og se på dine nåværende og tidligere bestillinger (hvis det passer). Behandle tilgangsdataene dine som konfidensielle, og del ikke passordene dine med noen tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for eventuell misbruk av passordet ditt med mindre dette er forårsaket av oss. Så lenge du ikke avslutter, forblir du innlogget på nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for deg å bruke nettstedet vårt og de forskjellige funksjonene uten å måtte logge inn på nytt. Hvis du ønsker å endre personopplysninger eller legge inn en bestilling, blir du bedt om å sette inn passordet ditt på nytt. Steng nettleseren din ved utløpet av økten, især hvis en tredjepart kan ha tilgang til datamaskinen din. Hvis du blir oppmerksom på, eller hvis du har mistanke om at en tredjepart har skaffet seg uautorisert tilgang til dine data eller brukt kontoen din, skal du endre passordet ditt uten unødig forsinkelse og informere oss med e-post.

Dataoverføring for å oppfylle en kontrakt

For å oppfylle våre kontraktsforpliktelser, kan vi engasjere en tredjepart som produserer de bestilte varene på våre vegne og overføre data som er nødvendige for et eventuelt slikt produkt, til tredjeparten. Slik tredjepart blir underlagt strenge kontraktsforpliktelser for som vår behandler å etterleve gjeldende datavernlovverk. Vi kan òg overføre noen av dine data til den befrakteren som er valgt for levering i den grad det er nødvendig for levering av varer til deg eller til den tredjeparten du har utpekt. Avhengig av betalingstjenesteleverandøren du har valgt i løpet av bestillingsprosessen, kommer vi òg til å overføre noen av personopplysningene dine til slik leverandør i den grad det er nødvendig for betalingsbehandlingen. Den valgte betalingstjenesteleverandøren skal òg kunne samle inn visse data, især hvis du oppretter eller har opprettet en konto hos den relevante leverandøren. I et slikt tilfelle kan det hende du må registrere deg eller logge deg inn med dine tilgangsdata eller din konto hos betalingstjenesteleverandøren i løpet av bestillingsbehandlingen. Vi kommer ikke til å ha tilgang til din tredjepartskonto eller de respektive innloggingsdataene. Når det gjelder behandlingen av betalinger, skal de respektive bestemmelsene og vilkårene til betalingstjenesteleverandør og personvernpolicyen for tjenesteleverandøren gjelde.

Kredittsjekk og ‑scoring

Vi utfører ikke kredittsjekk selv og anvender ikke egen kredittscoring. Men kredittsjekker og ‑scoring kan utføres av betalingstjenesteleverandørene du velger under bestillingsprosessen. Når det gjelder behandlingen av betalingene, gjelder de respektive kontraktsvilkårene til betalingstjenesteleverandørene og deres datavernbestemmelser.

Overføringer til myndigheter

En eventuell overføring av dine personopplysninger til myndigheter kommer kun til å skje i samsvar med preseptoriske lovverk.

Nyhetsbrev og annonse

Databruk når du registreres for e-postnyhetsbrev

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev eller for å motta annen markedsføringskommunikasjon, kommer vi til å bruke de personopplysningene som trengs eller separat gitt av deg, for å sende deg vårt e-postnyhetsbrev eller annen markedsføringskommunikasjon som avtalt. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke og avslutte abonnementet for nyhetsbrevet eller annen markedsføringskommunikasjon enten ved å sende en melding til oss eller via en dedikert link for abonnementsavslutning i nyhetsbrevet eller annen markedsføringskommunikasjon uten at det påløper andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til din vanlige sats.

Databruk for e-postannonse uten abonnement og din rett til å protestere

Hvis vi mottar din e-postadresse i forbindelse med salget av varer eller tjenester, og du ikke har protestert mot dette, har vi rett til jevnlig å tilby deg lignende varer og tjenester slik som den du kjøpte ved bruk av e-post. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke for slik bruk av din e-postadresse i fremtiden ved å sende en melding til oss eller via linken for abonnementsavslutning gitt i våre e-poster uten at det påløper andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til din vanlige sats.

Bruk av data for postsendt annonse og din rett til å protestere

Vi kan ha rett til gjennom gjeldende lovverk å lagre ditt for‑ og etternavn, din postadresse og, hvis det passer, din tittel og akademiske grad og bruke dette til å annonsere overfor deg, især for å sende tilbud og informasjon om våre varer og tjenester med postsendte sendinger. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke for slik bruk av din e-postadresse i fremtiden ved å sende en melding til oss uten at det påløper andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til din vanlige sats.

Bruk av informasjonskapsler, nettverktøyer og plug-ins for sosiale medier

Forskjellige nettverktøyer (analyseprogrammer og tjenester for sosiale medier) er blitt integrert i vårt nettsted som bruker «informasjonskapsler». Informasjonskapsler er tekstfiler som sendes av en nettserver til brukerens nettleser for å lagre informasjon på brukerens PC via nettstedet som blir brukt, for eksempel brukerens nåværende IP-adresse og informasjon om brukeren. Neste gang nettserveren aksesseres, overføres de gjeldende data om brukeren fra Informasjonskapselfilen. Du kan når som helst deaktivere bruken av informasjonskapsler via nettleserinnstillingene dine. Men legg merke til at hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke visse eller alle egenskapene på nettstedet vårt.

  • facebook.com, driftet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). Plug-ins er angitt med en Facebook-logo (hvit «f» på en blå flisbakgrunn et «Liker»-symbol (tommel-opp)) eller blir identifisert med tillegget «Facebook sosial plug-in». Listen over Facebooks sosiale plug-ins og deres utseende kan ses på www.facebook.com/policy.php.

Alle disse plug-ins for nettverk virker i det store og hele etter det samme grunnleggende prinsippet som beskrevet nedenfor:

Når du aksesserer nettstedet vårt, kan plug-ins for nettverket potensielt skape en direkte forbindelse mellom brukerens nettleser og det respektive nettverks server. Innholdet i den relevante plug-ins kommer til å bli direkte overført fra nettverket til din nettleser som blir integrert inn i nettstedet. Vi har ingen innvirkning hva gjelder omfanget av dataene som er samlet inn ved bruk av plug-in. Derfor kan vi kun informere deg om informasjonen som er allment tilgjengelig i henhold til vår nåværende kunnskapsstatus (se foran). Den integrerte plug-in informerer nettverket at brukeren har aksessert nettstedet vår og informerer nettverket om brukerens IP-adresse. Hvis brukeren er logget på nettverket til denne plug-in på det tidspunktet, kommer nettverket til å kunne linke besøket med brukerens konto.

Hvis brukeren samhandler med disse plug-ins, for eksempel i tilfellet Twitter ved å klikke på «Tvitre Dette» eller med Facebook ved å klikke på knappen ‘Jeg liker’ eller komme med en kommentar, kommer den tilhørende informasjonen til å bli overført direkte fra brukerens nettleser til nettverket, der det så kommer til å bli lagret. Videre kan flere personopplysninger også bli overført og lagret der, for eksempel brukerens IP-adresse, personlige nettleserinnstillinger og andre parametere.

Hvis du er medlem av det respektive nettverket og ikke ønsker at det samler inn informasjon om deg via nettstedet vårt og linker denne informasjonen til dataene som nettverket allerede har lagret om deg, skal du lukke dette nettstedet, logge deg ut fra brukerkontoen din for det respektive nettverket og deretter besøke nettstedet vår på nytt.

Hvis du ikke er medlem av nettverket, eller du har logget deg fra nettverket før du besøker nettstedet vårt, finnes fortsatt muligheten for at nettverket vil forvisse seg om (i det minst) din IP-adresse og lagre dette. Legg merke til at denne informasjonen allerede er utvekslet når du besøker vårt nettsted uansett om du samhandler med plug-ins eller ikke.

Nettstatistikkverktøyer, Målretting

Google Analytics

Nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, dvs. tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og som muliggjør en analyse av måten du bruker nettstedet vårt på. Informasjonen generert av informasjonskapselen, blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Google oppfyller EUs-USAs Privacy Shield-avtale og er registrert i USA Handelsdepartements EUs-USAs Privacy Shield-program (for detaljer, og individuelle registreringer går til www.privacyshield.gov). Men hvis IP-anonymiseringen aktiveres på dette nettstedet, kommer din IP-adresse til på forhånd å bli avkortet av Google innenfor medlemsstater i EU eller andre parter i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidet. Kun i ekstraordinære tilfeller kommer hele IP-adressen til å bli sendt til en Google-server i USA og avkortet der. Google bruker denne informasjonen på våre vegne for å evaluere din bruk av nettstedet, for å kompilere rapporter om nettstedsaktivitetene og å gi andre tjenester relatert til nettsteds‑ og internettbruken til oss.

Legg merke til at vi bruker koden «ga('set', 'anonymizeIp', true);» for å sikre anonym innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering). Som et resultat blir IP-adressene behandlet i forkortet form, noe som betyr at direkte personreferanser kan utelukkes.

Du kan når som helst deaktivere bruken av informasjonskapsler via nettleserinnstillingene dine. Men legg merke til at hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke visse eller alle egenskapene på nettstedet vårt. Videre kan du forhindre Googles innsamling av data generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet (inklusive din IP-adresse) samt Googles behandling av slike data, ved å laste ned og installere plug-in for nettleser som finnes under følgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

For å få mer informasjon om personvernet i forbindelse med Google Analytics, skal du besøke: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Facebook-Pixel - Remarkedsføring/ Remålretting

Vi skal kunne bruke online remålrettingsteknologier som Facebooks Facebook Pixel, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Disse teknologiene gjør det mulig for oss å målrette oss med online-annonsering mot disse brukerne som allerede er interessert i våre produkter på våre partneres nettsteder. For dette formålet kan såkalt pikseltelling integreres på våre nettsteder. Når du aksesserer våre sider, etableres en forbindelse mellom din nettleser og Facebooks server via pikseltellingen. Dette gjør det mulig for Facebook å assosiere ditt besøk på våre sider med din Facebook-konto (hvis slik finnes) og å se om Facebook-annonser har vært vellykkede. Dette hjelper oss for statistikk‑ og markedsundersøkingsformål. Vi har ikke eksakt informasjon om innholdet i dataene som overføres til Facebook og hvordan Facebook bruker dette. Men når vi bruker slike verktøyer, sikrer vi at våre partnere i tillegg til IP-adressen ikke gis noen kjente dataopptegnelser som våre kunders e-postadresser eller telefonnumre. Mer informasjon om «Facebook Pixel» finnes i Facebooks personvernpolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis du ikke ønsker å bruke en slik informasjonskapsel, kan du hindre bruken av online-remålrettingsteknologier. Hvis du er Facebook-bruker, kan denne innstillingen gjøres direkte i kontoen din. Denne linken bringer deg direkte til den egnede innstillingen: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Hvis du ikke er Facebook-bruker, kan du innstille en bortvalgsinformasjonskapsel ved bruk av en nettlesersjekk. Det tilbyr f.eks følgende side: http://www.youronlinechoices.com.

Doubleclick fra Google

Dette nettstedet bruker «Doubleclick», en tjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google») Doubleclick fra Google bruker informasjonskapsler for å vise deg annonser som er relevante for deg. Nettleseren din kommer til å bli tildelt et pseudonymt identifikasjonsnummer (ID) for å sjekke hvilke annonser som er vist i nettleseren din og hvilke annonser som er blitt sett. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Bruk av DoubleClick-informasjonskapselen får Googles og dets tilknyttedes nettsteder til kun å vise annonser basert på tidligere besøk til vårt eller andres nettsteder på Internett. Informasjonen generert av informasjonskapslene, blir vanligvis overført av Google for evaluering til en server i USA og lagret der. En overføring av data fra Google til tredjeparter skjer kun ut fra rettslige bestemmelser eller i sammenheng med databehandlingsforbindelser.

Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du i behandlingen av data samlet inn av Google om deg og måten beskrevet foran, databehandlingen og det angitte formålet. Du kan når som helst deaktivere bruken av informasjonskapsler via nettleserinnstillingene dine. Videre kan du velge innstillingene for de vanligste nettleserne slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og personlig bestemme aksepteringen av dem eller utelukke aksepteringen av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt. Men legg merke til at hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler, kan det hende du ikke kan bruke visse eller alle egenskapene på nettstedet vårt. Videre kan du forhindre Googles innsamling av data generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet (inklusive din IP-adresse) samt behandling av slike data, ved å laste ned og installere plug-in for nettleser som finnes under linken DoubleClick Deactivation Extension (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en. Alternativt kan du bortvelge DoubleClick-informasjonskapsler via Annonseinnstillinger på Google (https://adssettings.google.com ) eller på nettstedet til Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com).

Datasikkerhet

FUJIFILM iverksetter adekvate tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot å bli misbrukt og for å hindre tap av dine data. Personopplysningene dine lagres i et sikkert driftsmiljø som ikke er tilgjengelig for allmennheten. Alle personopplysninger du gir i løpet av registreringen eller bruken av personliggjorte tjenester, kommer til å bli overført i kryptert form for å hindre tredjeparters misbruk av dataene.

Overføring, eksport og behandling av dataene utenfor EU/EØS

Bortsett fra det som er beskrevet her, kommer det ikke til å finne sted noen overføring til tredjepart utenfor Fujifilm-konsernet. Personopplysninger tilhørende brukere av nettstedet vårt utenfor EU/EØS, kan overføres til FUJIFILMs tilknyttede eller distributører utenfor EU/EØS som er ansvarlige for den relevante produkt‑ eller tjenestekategorien og ‑regionen.

Eksterne linker

Nettstedet vårt kan inneholde linker til andre nettsteder. Legg merke til at FUJIFILM ikke er ansvarlig for personvernpraktiseringen på slike andre steder. Vi oppfordrer brukerne våre til å være påpasselige når de forlater et av våre nettsteder og å lese personvernerklæringene fra alle nettstedene som samler inn personopplysninger. Personvernpolicyen gjelder kun informasjon samlet inn av våre nettsteder.

Mer informasjon og kontakter, informasjon, korrigeringer, blokkering og sletting

Du kan kontakte vårt personvernombud ved bruk av følgende kontaktinformasjon:

FUJIFILM Nordic
personvernpolitikk@fujidirekte.no

Du har rett til å anmode oss om tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger eller å begrense behandlingen av dine personopplysninger eller å protestere mot slik behandling samt å utøve din rett til databærbarhet i samsvar med Personvernforordningen og gjeldende lovverk. Kontakt adressene gitt foran, med e-post eller vanlig post.

Du har rett til å fremme en klage til kompetent tilsynsmyndighet i samsvar med Personvernforordningen og gjeldende lovverk hvis du mener at behandlingen av personopplysninger relatert til deg, krenker Personvernforordningen. For det formålet kan du især kontakte tilsynsmyndigheten i EU-medlemsstaten der du har ditt vanlige bosted eller stedet for den påståtte krenkingen.

FUJIFILM forbeholder seg retten til å endre, justere eller oppdatere denne personvernpolicyen. Hvis vi beslutter å endre personvernpolicyen vår, kommer vi til å legge ut den reviderte personvernpolicyen. Ved returbesøk til nettstedet vårt skal du huske på å kontrollere personvernpolicyen for mulige endringer idet fortsatt bruk av nettstedet vårt etter eventuelt utlegging av revisjon, innebærer ditt samtykke til vår bruk av dine opplysninger i samsvar med den endrede, justerte eller oppdaterte personvernpolicyen.